Biblioteka Miejska przygotowała nową wersje prezentacji
Fotografii Starego Sokołowa oraz Albumy Rodzinne.
Albumy stanowią tylko niewielką część naszych zbiorów. Będą
one systematycznie uzupełniane. Każdy z Państwa ma
możliwość umieszczenia w nich zdjęć z własnych zbiorów
dotyczących Sokołowa, powiatu sokołowskiego
i własnej rodziny.
Wszelkie materiały, które zostaną dostarczone
do Działu Dokumentacji Dziejów Miasta
podlegają zwrotowi.
Opracujemy je edytorsko i technicznie.
Zachęcamy do współtworzenia naszych Albumów.

Fotografie
Starego
Sokołowa