ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Na gruncie prawa polskiego zasady udzielania zamówień publicznych są sprecyzowane w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 133, poz. 759
).
Przedszkole tymczasowo nie ogłasza żadnych z  opisanych w ustawie  zamówień.

strona główna