Strona archiwalna - Miejska Biblioteka Publiczna w Sokołowie Podlaskim
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Kwesta w 2004 roku

Pierwszego listopada  2004 roku odbyła się  kwesta na rzecz renowacji zabytkowych nagrobków na sokołowskich cmentarzach. Wzięli w niej udział nauczyciele i uczniowie Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Sokołowie Podlaskim, pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. K.I. Gałczyńskiego w Sokołowie Podlaskim oraz członkowie Sokołowskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego.Wkrótce potem,  3 listopada 2004 r.,w celu zagospodarowania zebranych pieniędzy (ponad 5 tys.zł.) inicjatorzy kwesty założyli Społeczny Komitet Opieki nad Sokołowskimi Cmentarzami „MEMORIA” przy Miejskiej Bibliotece Publicznej.

W ramach zadań wyznaczonych na zebraniu założycielskim, komitet jest organem sprawczym renowacji zabytkowych i starych nagrobków na naszych cmentarzach.Prace komitetu rozpoczęte zostały od spraw proceduralnych tzn. uzyskiwania odpowiednich zezwoleń na wykonanie prac konserwatorskich, m.in.  od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Urzędu Miasta itp.Na  chwilę obecną uzyskano decyzje o wpisie do rejestru zabytków dwóch nagrobków: księdza Leona Zatkalika, znajdującego się na cmentarzu przy ulicy Bartoszowej  i Albina Hryniewieckiego - na cmentarzu przy ul. Chopina. Uzyskano także zezwolenia na wykonanie prac konserwatorskich tychże nagrobków oraz na oczyszczanie i malowanie metalowych nagrobków rodziny Hirschmanów, Raczyńskich, Natalii Holder-Egger, Marii z Assamów, Anny Neumark i dwóch nieznanych osób.Wykonawcą prac renowacyjnych jest Krzysztof Kudelski- konserwator dzieł sztuki, projektant i malarz. Według jego zapewnień   nagrobek  ks. Zatkalika ma być odrestaurowany przed 1 listopada br. Staraniem komitetu, przy nagrobku tym, położona zostanie płyta upamiętniająca unitów dekanatu sokołowskiego. Równolegle prowadzone będą prace przy drugim z wymienionych nagrobków i w tym celu złożony został wniosek o udzielenie dotacji celowej do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie.Ze środków własnych komitetu zakupiony został sprzęt malarski i farby, a  młodzież z Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Sokołowie (kl. III e i IIb ) pod opieką nauczycieli E.Filipczuk i J. Odziemczyka, oczyściła i pomalowała dwa metalowe nagrobki na cmentarzu przy ul. Chopina: Natalii Holder-Egger i rodziny Raczyńskich.Działania komitetu są prowadzone przy aprobacie i ścisłej współpracy  z parafią p.w. Niepokalanego Serca N.M.P w Sokołowie Podlaskim.

Protokół z zebrania załozycielskiego Komitetu Memoria


Kwesta w 2005 roku

alt

Kwesta w 2006 roku

 

Kwesta w 2007 roku
alt

Kwesta w 2008 roku

alt
Piąta kwesta przeprowadzona na podstawie zezwolenia Burmistrza Miasta, wydanego decyzją z dnia 23.10.2008r. Kwesta odbyła  sie w dniu 1 listopada 2008 roku w godzinach od 9.00 do 17.00  na cmentarzu przy ul. Chopina i na cmentarzu przy ul. Bartoszowej w Sokołowie Podlaskim. W kweście brali udział pracownicy Biblioteki, uczniowie i nauczyciele Publicznego Gimnazjum Nr 1 i Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Sokołowie Podlaskim.  

Na dzień 31 października 2008 r. wykonane zostały już prace konserwatorskie przy pomnikach   nagrobnych:
• Albina Hryniewieckiego z 1905r.
• metalowego  nagrobka rodziny  Hirschmanów z 1904r.
• nagrobka z piaskowca księdza unickiego  Leona Zatkalika
  oraz wykonano malowania kryjące i renowację ogrodzeń przy  nagrobkach:
• Anny z Neumarków Holder-Egger z 1902r.
• rodziny Raczyńskich z 1872 r.
• neogotyckim Marii i Stasia Laskowskich z 1889r
• nieznanej osoby z II poł.XIX w.
• wykonano renowację zabytkowych nagrobków
• Jana Dzióbkowskiego
• oraz częściową renowację nagrobka Walentego Rosiaka (secesja)
Koszt wszystkich prac konserwatorskich, które zostały wykonane do tej pory staraniem Komitetu „MEMORIA” ( kwesty i dofinansowania) to kwota 53.500 zł.W roku bieżącym 2009 ukończony został drugi etap prac przy nagrobku Jana Dzióbkowskiego. Wiosną 2010r. planowane jest zakończenie prac przy tym nagrobku czyli przeprowadzenie hydrofobizacji). Komitet „MEMORIA”  pokrył również koszty  wykonania  kart ewidencyjnych nagrobków. Karty te pomagają przy ustalaniu kolejności wykonywania prac konserwatorskich, według stopnia zniszczenia poszczególnych nagrobków i wartości artystycznej.
Komitet „MEMORIA”  pokrył również koszty  wykonania  kart ewidencyjnych nagrobków. Karty te pomagają przy ustalaniu kolejności wykonywania prac konserwatorskich, według stopnia zniszczenia poszczególnych nagrobków i wartości artystycznej.

Kwesta w 2009 roku

alt
Komitet „MEMORIA” przy Miejskiej Bibliotece Publicznej im. K. I. Gałczyńskiego w Sokołowie Podlaskim przeprowadził już pięć kwest na sokołowskich cmentarzach, na których zebrano ogółem 32.075 zł .W roku 2009 w dniu 1 listopada  odbyła się kolejna szósta kwesta na podstawie zezwolenia Burmistrza Miasta. Kwesta przeprowadzana była  na cmentarzu przy ul. Chopina i na cmentarzu przy ul. Bartoszowej w Sokołowie Podlaskim w godzinach od 9.00 do 17.00 W kweście wzieli udział pracownicy Biblioteki, uczniowie i nauczyciele Publicznego Gimnazjum Nr i Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Sokołowie Podlaskim. (Fot. z kwesty)
Na dzień 31 października 2009 roku wykonane zostały już prace konserwatorskie przy pomnikach   nagrobnych:
• Albina Hryniewieckiego z 1905r.
• metalowego  nagrobka rodziny  Hirschmanów z 1904r.
• nagrobka z piaskowca księdza unickiego  Leona Zatkalika
 oraz wykonano malowania kryjące i renowację ogrodzeń przy  nagrobkach:
• Anny z Neumarków Holder-Egger z 1902r.
• rodziny Raczyńskich z 1872 r.
• neogotyckim Marii i Stasia Laskowskich z 1889r
• nieznanej osoby z II poł.XIX w.
• wykonano renowację zabytkowych nagrobków
• zabytkowych nagrobków: Marii z Wierzejskich Bońkowskie
• Jana Dzióbkowskiego
• oraz częściową renowację nagrobka Walentego Rosiaka (secesja)
Koszt wszystkich prac konserwatorskich, które zostały wykonane do tej pory staraniem Komitetu „MEMORIA” ( kwesty i dofinansowania) to kwota 53.500 zł.W roku bieżącym 2009 ukończony został drugi etap prac przy nagrobku Jana Dzióbkowskiego. Wiosną 2010r. planowane jest zakończenie prac przy tym nagrobku czyli przeprowadzenie hydrofobizacji). Komitet „MEMORIA”  pokrył również koszty  wykonania  kart ewidencyjnych nagrobków.


Kwesta w 2010 roku

alt

Już po raz siódmy Komitet „MEMORIA” przy Miejskiej Bibliotece Publicznej im. K. I. Gałczyńskiego w Sokołowie Podlaskim przeprowadził kwestę na sokołowskich cmentarzach. Kwesta przeprowadzona została  na podstawie zezwolenia Burmistrza Miasta i  odbyła  się w dniu 1 listopada 2010 roku w godzinach od 9.00 do 17.00  na cmentarzu przy ul. Chopina i na cmentarzu przy ul. Bartoszowej w Sokołowie Podlaskim. W kweście brali udział pracownicy Biblioteki, wolontariusze, uczniowie i nauczyciele Publicznego Gimnazjum Nr 1 i Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Sokołowie Podlaskim.

Zebrano kwotę 8.646 zł i 34 grosze

Od 2005r. wykonane zostały już prace konserwatorskie przy pomnikach   nagrobnych:
• Albina Hryniewieckiego z 1905r.
• metalowego  nagrobka rodziny  Hirschmanów z 1904r.
• nagrobka z piaskowca księdza unickiego  Leona Zatkalika
• nagrobka z piaskowca Marii z Wierzejskich Bońkowskiej
• nagrobka z piaskowca Jana Dzióbkowskiego
• secesyjnego nagrobka z piaskowca Walentego Rosiaka
• granitowego obelisku  poległych w 1920 roku w obronie Ojczyzny

 wykonano malowania kryjące i renowację ogrodzeń przy  nagrobkach:
 
Anny z Neumarków Holder-Egger z 1902r.
• rodziny Raczyńskich z 1872 r.
• neogotyckim Marii i Stasia Laskowskich z 1889r
• nieznanej osoby z II poł.XIX w.

Komitet „MEMORIA”  pokrył również koszty  wykonania  kart ewidencyjnych nagrobków. Karty te pomagają przy ustalaniu kolejności wykonywania prac konserwatorskich, według stopnia zniszczenia poszczególnych nagrobków i wartości artystycznej.
Koszt wszystkich prac konserwatorskich, które zostały wykonane do tej pory staraniem Komitetu „MEMORIA” ( kwesty i dofinansowania) to kwota 60.000,00 zł.
W roku bieżącym 2010 ukończony został drugi etap prac przy nagrobku Jana Dzióbkowskiego i Walentego Rosiaka na cmentarzu przy ul. Chopina i przeprowadzona została renowacja granitowego obelisku - Bratnia mogiła  poległych w 1920 roku w obronie Ojczyzny- na cmentarzu przy ul. Bartoszowej. Łączny koszt tych prac wyniósł 6.500,00zł.
Ogólna suma pieniędzy zebranych podczas kwestowania  na naszych cmentarzach w ciągu sześciu lat to kwota 39.600 zł. Dzięki staraniom Komitetu „MEMORIA” teren cmentarza parafialnego przy ul. Chopina, kaplica i nagrobki powstałe do 1945 roku , decyzją nr 596/2008 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie, zostały wpisane do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego.

alt IMG_0922

Nagrobki , które zostały odnowione w 2010 roku

Kwesta w 2011 rokuKwesta w 2012 roku      

W 2012 po raz dziewiąty Komitet „MEMORIA” przy Miejskiej Bibliotece Publicznej im. K. I. Gałczyńskiego w Sokołowie Podlaskim przeprowadził  kwestę na sokołowskich cmentarzach. W tegorocznej kweście, jak corocznie, brali udział  pracownicy Biblioteki, uczniowie i nauczyciele Publicznego Gimnazjum Nr 1 i Publicznego Gimnazjum Nr 2 oraz po raz pierwszy uczniowie i nauczyciele z I Liceum Ogólnokształcącego w Sokołowie Podlaskim.
 

Zebrano 9.521 zł i 67 gr. oraz 13,12 euro

Kwesta w 2017 rok

W tym roku po raz trzeci jako STOWARZYSZENIE zorganizowaliśmy kwestę na sokołowskich nekropoliach.

Zebrano 8.044 zł i 2 gr. 

Kwesta w 2018 roku

 

Kwesta w 2019 roku

Zebrano kwotę 11.532 zł i 02 gr.
oraz 7 euro 37 centów, 10 pensów, 5 centów litewskich

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy !

 

 
Kwesta2018

Od 2005r. wykonane zostały już prace konserwatorskie przy pomnikach   nagrobnych: 
• Albina Hryniewieckiego z 1905r.
• metalowego  nagrobka rodziny  Hirschmanów z 1904r.
• nagrobka z piaskowca księdza unickiego  Leona Zatkalika
• nagrobka z piaskowca Marii z Wierzejskich Bońkowskiej
• nagrobka z piaskowca Jana Dzióbkowskiego
• secesyjnego nagrobka z piaskowca Walentego Rosiaka
• granitowego obelisku  poległych w 1920 roku w obronie Ojczyzny
• częściowo nagrobek rodziny Wrońskich

 

 wykonano malowania kryjące i renowację ogrodzeń przy  nagrobkach:

Anny z Neumarków Holder-Egger z 1902 r.
• rodziny Raczyńskich z 1872 r.
• neogotyckim Marii i Stasia Laskowskich z 1889 r.
• nieznanej osoby z II poł.XIX w.
 

Komitet "MEMORIA" pokrył również koszty kart  ewidencyjnych nagrobków. Karty te pomagają przy ustalaniu kolejności wykonywania prac konserwatorskich, według stopnia zniszczenia poszczególnych nagrobków i wartości artystycznej.
Koszt wszystkich prac konserwatorskich, które zostały wykonane do tej pory staraniem Komitetu „MEMORIA” ( kwesty i dofinansowania) to kwota 60.000,00 zł. W roku bieżacym 2011 rozpoczęto pierwszy etap prac przy nagrobku rodziny Wrońskich na cmentarzu przy ul. Chopina. Koszt wykonanych prac przy tym nagrobku to 12000 zł, z czego zapłacono 9000 zł, a pozostała część opłacona zostanie z tegorocznej kwesty. Ogólna suma pieniędzy zebranych podczas kwestowania  na naszych cmentarzach w ciągu siedmiu lat to kwota 48246 zł. Dzięki staraniom Komitetu „MEMORIA” teren cmentarza parafialnego przy ul. Chopina, kaplica i nagrobki powstałe do 1945 roku , decyzją nr 596/2008 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie, zostały wpisane do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego.

 

Grób rodziny Wrońskich w trakcie prac konserwatorskich
 

Grób rodziny Wrońskich w trakcie prac konserwatorskich

Pracownicy Biblioteki podczas sprzątania grobów
 

Pracownicy Biblioteki podczas sprzątania grobów

  Galeria