Miejska Biblioteka Publiczna w Sokołowie Podlaskim
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
 • 01.04.1946 - rozpoczyna działalność Miejska Biblioteka Publiczna  zlokalizowana w gmachu Straży Pożarnej   przy ulicy Lipowej

 • 1957- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna przejmuje pełną odpowiedzialność za planowanie i zakup księgozbioru dla całego powiatu

 • 27.01.1964 - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna przenosi się do nowego lokalu w Powiatowym Domu Kultury

 • 26.02.1976 - Biblioteka uruchamia pracę Oddziału dla Dzieci

 • 1978 - Biblioteka otwiera  Filię Biblioteczną Nr 1 na osiedlu ZORY

 • 23.10.1979 - Biblioteka otrzymuje imię Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

 • 01.01.1980 - w związku z reorganizacją placówek kultury Biblioteka ogranicza swą działalność do terenu  miasta

 • 01.04.1983 - rozpoczyna działalność bibliobus

 • lipiec 1985 - biblioteki publiczne z powiatu sokołowskiego wracają pod opiekę merytoryczną Miejskiej   Biblioteki Publicznej

 • 1986 - Biblioteka otwiera Filię  Biblioteczną Nr 2 w Szpitalu Rejonowym w Sokołowie Podlaskim

 • 1989 - Biblioteka likwiduje działalność Bibliobusu

 • 1991 - Biblioteka zamyka Filię Nr 1

 • 1991 - odsłonięcie popiersia Gałczyńskiego

 • grudzień 1992- pierwszy mecenat MBP: Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego w Sokołowie przekazuje    Bibliotece 10 milionów zł, za które zakupiono 354 książki

 • wrzesień 1992 - pierwszy etap komputeryzacji Działu dla Dorosłych: zakupiony zostaje 1 komputer i program  komputerowy do obsługi bibliotecznej firmy „Schola-soft” z Białegostoku i rozpoczyna się tworzenie katalogu komputerowego

 • 01.02.1993 - w Dziale Udostępniania Zbiorów dla Dorosłych zostaje wprowadzone tzw. „wpisowe” czyli  dobrowolne wpłaty czytelników na zakup nowości wydawniczych

 • 01.03.1993 - zostaje zamknięta filia biblioteczna Nr 2

 • 1996 - Dział Udostępniania Zbiorów dla Dorosłych zostaje przeniesiony do większego pomieszczenia

 • 1997 - następuje wznowienie działalności  punktu książki mówionej

 • 1998 - Dział dla Dzieci i Młodzieży zostaje przeniesiony do większego lokalu

 • 01.09.2000 - Dział dla Dorosłych uzyskuje   dostęp  do  Internetu przez modem telefoniczny

 • 2001 - zakup licencji nowego, profesjonalnego programu komputerowego do obsługi bibliotecznej