Strona archiwalna - Miejska Biblioteka Publiczna w Sokołowie Podlaskim
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Miejska Biblioteka Publiczna im. K. I. Gałczyńskiego w Sokołowie Podlaskim jest Instytucją Kultury wpisaną do Księgi Rejestrowej Nr 2 prowadzonej przez Miasto Sokołów Podlaski i posiada następującą strukturę organizacyjną:

• Dział  dla Dorosłych
• Dział dla Dzieci i Młodzieży
• Czytelnia Popularnonaukowa i Internetowa
• Multimedia i  Zbiory Specjalne
Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta

Każdy z wymienionych działów Biblioteki we własnym zakresie gromadzi i  opracowuje zbiory biblioteczne. Biblioteka pełni funkcję biblioteki powiatowej i wykonuje  powierzone jej zadania zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 31 sierpnia 2001 roku, pomiędzy Zarządami Miasta i Powiatu. Na wykonanie tych zadań Starostwo Powiatowe przeznacza corocznie  kwotę  40.000 zł. Sprawozdania z działalności Biblioteki oraz regulaminy poszczególnych działów  umieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej  (BIP)

Z kart historii  

Publikacja z okazji 50-lecia Biblioteki (plik PDF)

Bibliobus w woj. siedleckim (plik PDF)

Kalendarium

O Patronie

Pracownicy Biblioteki