Miejska Biblioteka Publiczna w Sokołowie Podlaskim
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

ornament A1br

Informacje o zbliżającej się imprezie w 2018 r. znajdą się 

każdorazowo na stronie startowej Biblioteki.

16 maja 2018 r. w siedzibie Biblioteki odbędą się eliminacje miejskie XXXV Konkursu Recytatorskiego im. K. Matuszyńskiego. Początek eliminacji - godz. 10.00