Strona archiwalna - Miejska Biblioteka Publiczna w Sokołowie Podlaskim
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Klub Literacki „Erato”powstał w 1993 roku przy Sokołowskim Ośrodku Kultury, jednak formalnie i aktywnie rozpoczął swoją działalność w 1999 r. Opiekunem Klubu i kierujacym nim został Marek Kołodziejski – artysta plastyk, poeta. Z przyczyn organizacyjnych w 2001 r. Klub zawiesił swoją działalność, ale już po rocznej przerwie w maju 2002 r. zaczął ponownie funkcjonować pod kierownictwem Wiesławy Kwiek – nauczyciela języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 1w Sokołowie Podlaskim. Od 2007 r. Klub Literacki działa przy Miejskiej Bibliotece Publicznej im. K.I.Gałczyńskiego w Sokołowie Podlaskim i wspólnie organizowane sa wieczory poetyckie. Nazwę „Erato” zaproponowała pani Lucyna Bałkowiec jako odpowiedź na ogłoszony konkurs. Celem Klubu Literackiego jest przede wszystkim prezentacja i popularyzacja osobowości twórczych regionu sokołowskiego, wyszukiwanie osób zdolnych, mobilizowanie ich do pracy twórczej, pomoc w publikowaniu utworów. Na spotkaniach literackich przybliża się twórczość znanych i lubianych pisarzy, ale najbardziej organizatorom zależy na tym, aby mogli się pokazać publicznie utalentowani mieszkańcy naszego powiatu. Na wieczorach w „ Erato” można zaprezentować własne talenty literackie i muzyczne w gronie przyjaciół przyjaciół znajomych. Klub Literacki wychodzi naprzeciw ludziom kochającym poezję, próbujących swoich sił w pisaniu. Członkowie Klubu biorą udział w konkursach literackich organizowanych przez instytucje kultury. W ramach Klubu Literackiego „Erato” organizowane są Sokołowskie Spotkania z Poezją i Prozą Podlasia, których pomysłodawcą jest Wiesława Kwiek, a organizatorem poszczególne gminy powiatu sokołowskiego.

W październiku 2010 roku Wiesława Kwiek zrezygnowała z funkcji kierownika Klubu Literackiego "ERATO". Ogłosiła to podczas X POWIATOWEGO SPOTKANIA Z POEZJĄ I PROZĄ PODLASIA w Sterdyni, które było zamknięciem cyklu wędrówek poetycko- krajoznawczych po gminach powiatu sokołowskiego oraz promocją najnowszej publikacji ERATO"- zbioru p.t. "ZMIANA WARTY'.

Publikacje Klubu Literackiego „Erato”

- "Wybór wierszy" – Marek Kołodziejski, Dariusz Kosieradzki, Witold Zembrowski
- "Przedszkolaczek" – Bożena Mrozowska
- kaseta magnetofonowa „Tobie Panie”- Bożena Mrozowska, Marek Kołodziejski, Radosław Świderki
- "Erato – Wybór wierszy"
- „Pieśń ujdzie cało”… Historia i legendy ziemi sokołowskiej"pod red. Wiesławy Kwiek (wspólnie z Biblioteką)

Kalendarium imprez Klubu Literackiego „Erato”

25.05.1999 r. – Wieczór poezji pn. „Wiersze moje”, spotkanie z autorami: Dariuszem Kosieradzkim i Witoldem Zembrowskim

21.01.2000 r. – Promocja książki „Wybór wierszy” Marka Kołodziejskiego, Dariusza Kosieradzkiego, Witolda Zembrowskiego
30.03.2000 r. – Spotkanie autorskie ks. Mieczysława Rzepniewskiego oraz promocja kasety „Tobie Panie” z tekstami Bożeny Mrozowskiej. Muzyka i wykonanie Marek Kołodziejski i Radosław Świderki
26.04.2000 r. – Wieczór autorski Wiesławy Kwiek

25.05.2000 r. – Wieczór autorski Danuty Kalinowskiej
26.09.2000 r.
– Wieczór autorski Witolda Lorentowicza oraz promocja książki „Przedszkolaczek” Bożeny Mrozowskiej

24.10.2000 r.
– Wieczór autorski uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim

25.04.2001 r. – Spotkanie autorskie młodych poetów z Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego: Karoliny Berczyńskiej, Elżbiety Grzelak i Grzegorza Zembrowskiego

20.06.2002 r. – Spotkanie literackie „Wiosna i miłość” w wykonaniu młodzieży z sokołowskich szkół
09.2002 r. – Spotkanie literackie pn. „Jesień w przyrodzie i życiu”
10.2002 r.
– Spotkanie literackie pn. „Nauczyciel-bohater, nauczyciel-twórca”

11.2002 r.
– Spotkanie literackie „Twórcy rodem z Podlasia”

17.12.2002 r
. – Spotkanie poetyckie pn. „Bóg się rodzi”

16.01.2003 r.   Spotkanie literackie pn. „Pół żartem, pół serio” z udziałem grupy teatralnej „Preteksty” z LO w Sokołowie Podl., Danuty Kalinowskiej i Lecha Zakrzewskieg
26.02.2003. r. – Wieczór poetycko-muzyczny Klubu Literackiego „Ogród” z Siedlec
27.03.2003 r. –Wieczór poezji wielkopostnej pn. „Zbawienie przyszło przez krzyż” oraz spotkanie autorskie s. Ireny Jegierskiej
28.11.2003 r. – Wieczór muzyczno-poetycki „Osiecka znana i nieznana”

28.01.2004 r. – Promocja zbiorku poezji „Erato – Wybór wierszy”
25.11.2004 r. – Wieczór poetycki pn „Ze Stachurą w tle”

10.02.2005 r. – Spotkanie z poezją i muzyką Jacka Kaczmarskiego
01.12.2005 r. – Spotkanie Literackie „Mickiewicz – w 150 rocznicę śmierci”

01.04.2006 r. – Spotkanie poetyckie pn. „Non omnis moriar = Nie wszystek umrę” oraz rozstrzygnięcie konkursu na wiersz o Janie Pawle II
21.06.2006 r. – Spotkanie autorskie i promocja zbiorku poezji „Między marzeniami a rzeczywistością” Alicji Danielskiej

11.2006 r. – Wieczór autorski Ireny Filipczuk i Lucyny Woźnicy

27.02.2007 r. – Wieczór autorski Danuty Kalinowskiej i Mariana Pietrzaka
22.05.2007 r. – Promocja książki Wiesławy Kwiek „Zanim przyrzeknę ci miłość” oraz podsumowanie konkursu na podlaską legendę
11.2007 r
. – Spotkanie muzyczno-literackie z poezją Eugeniusza Kasjanowicza oraz piosenkami w wykonaniu Elżbiety Sieradzińskiej
12.2007 r. – Wieczór autorski Lecha Zakrzewskiego i Zygmunta Kusiaka

10.2008 r. – Promocja książki „Pieśń ujdzie cało… Historia i legendy ziemi sokołowskiej”

19.02.2009 r. – Spotkanie autorskie Marka Kołodziejskiego
10.12.2009 r.Paweł Zakrzewski – poetycko i muzycznie

02.12.2011 r.Promocja debiutanckiego tomiku wierszy "Krzyk w niebiosa" pana Henryka Rymuzy

13.01.2012 r. "Cicha Noc" - Wieczór kolęd i poezji świątecznej
10.02.2012 r
. – "Wieczór przy świecach"z Adamem Końca
17.12.2012 r.Spotkanie autorskie Zygmunta Kusiaka

19.02.2013 r."Wieczór przy świecach" z Marianem Pietrzakiem
19.03.2013 r. "Wieczór przy świecach" - wieczór autorski Witolda Zembrowskiego
22.10.2013 r. "Wieczór przy świecach" – spotkanie autorskie Magdaleny Frączek

26.11.2013 r. "Wieczór przy świecach" – Spotkanie autorskie Ryszarda Chacińskiego i Piotra Krzemieniewskiego

23.01.2014 r. – "Wieczór przy świecach" - wieczór kolęd i poezji świątecznej
19.03.2014 r. "Wieczór przy świecach" - spotkanie z Lucyną Woźnicą
23.10.2014 r. –  "Wieczór przy świecach" - „Oto widzisz, znowu idzie jesień…”
11.12.2014 r. Promocja książki Mariana Pietrzaka

11.05.2015 r. "Wieczór przy świecach" - spotkanie z Danutą Kalinowską
19.11.2015 r.
Spotkanie z poezją Ireny Filipczuk

25.02.2016 r. "Wieczór przy świecach" - wieczór poezji miłosnej 
06.09.2016 r. – Promocja książki "Na drogach jesieni" autorstwa Ireny Filipczuk

22.02.2017 r. Spotkanie z twórczością Henryka Rymuzy 

24.05.2018 r. - Biblioteka dla Niepodległej
13.06.2018 r. - Spotkanie z twórczością Piotra Krzemieniewskiego

21.03.2019 r. - Wieczór poetycki Stanisława Florczaka
07.05.2019 r. - 
Sny w naszym życiu
06.06.2019 r. - Poetycko o rodzinie

06.02.2020 r.Spotkanie z twórczością Wiesławy Kwiek


Światowy Dzień Poezji

Erato5

21 marca, w pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, obchodzimy bliski nam – Światowy Dzień Poezji. Chcielibyśmy zaprezentować Państwu po jednym wierszu rodzimych poetów, członków Klubu Literackiego ERATO: Ewy Skarżyńskiej, Wiesławy Kwiek, Teresy Młynik i Stanisława Florczaka.


Spotkanie z twórczością Wiesławy Kwiek

Spotkanie z W.Kwiek

Dnia 6 lutego 2020 r. bohaterką spotkania literackiego w Bibliotece Miejskiej była Wiesława Kwiek. Czytaj dalej...


Prezentacja utworów o zwyczajach polskich

Erato21.01.202Erato21.01.20

Dnia 21 stycznia 2020 r. odbyło się wewnętrzne spotkanie Klubu Literackiego „Erato”. Sokołowscy poeci prezentowali swoje utwory o zwyczajach polskich. Spotkanie było bardzo owocne. W swoich wierszach poeci przypomnieli dawne, zapomniane przez niektórych zwyczaje. Czytaj dalej...


Poetycko o rodzinie

o rodzinie6.06.19

Dnia 6 czerwca 2019 r. w Bibliotece miał miejsce wzruszający wieczór poezji o rodzinie. Czytaj dalej...


Sny w naszym życiu

Czy istnieje drugie zycie
 
Pod takim tytułem odbyło się 7 maja 2019 r. w Bibliotece Miejskiej spotkanie otwarte Klubu Literackiego Erato i Klubu Książki „Zielona Gęś”. Czytaj dalej...
Radość życia
Erato 26032019
Dnia 26 marca 2019 roku odbyło się kolejne spotkanie Klubu Literackiego Erato. Hasłem przewodnim wieczoru była "Radość życia". Rodzimi twórcy rozmawiali o prezentowanych wierszach, których są autorami. Każdy z nich w inny sposób postrzega radość życia i inaczej o niej pisze.
Wieczór poetycki Stanisława Florczaka
Poezja Stanislawa Florczaka
 
Kolejny wieczór w Klubie Literackim "ERATO". 21 marca 2019 r. na spotkaniu prezentowana była  twórczość Stanisława Florczaka – sokołowianina, członka Klubu Literackiego "Erato". Czytane wiersze przeplatane były dżwiękami znanych utworów muzycznych, w orginalnej aranżacji i układzie zespołowym na wielość instrumentów, w wykonaniu Zespołu Muzycznego ze Szkoły Muzycznej im. Wojciecha Kilara w Siemiatyczach, pod kier. Michała Soszki. Czytaj dalej...
Klub Literacki Erato w Muzeum Piotra Krzemieniewskiego
 Muzeum Piotra Krzemieniewskiego
Członkowie Klubu Literackiego Erato wybrali się 30 stycznia 2019 r. z wizytą do prywatnego Muzeum pana Piotra Krzemieniewskiego. Czytaj dalej...

Spotkanie z twórczością Piotra Krzemieniewskiego
 
Krzemieniewski
Dnia 13 czerwca 2018 r. w Bibliotece Miejskiej  odbyło się spotkanie autorskie Piotra Krzemieniewskiego – członka Klubu Literackiego Erato. Czytaj dalej...

Biblioteka dla Niepodległej

Biblioteka dla Niepodleglej

24 maja 2018 r. Klub Literacki "Erato" działający przy Miejskiej Bibliotece Publicznej zorganizował dla mieszkańców naszego miasta "Wieczór poezji o Niepodległej". Czytaj dalej...


Spotkanie z twórczością Henryka Rymuzy – poety, nauczyciela

Henryk Rymuza 2017

„Zakochaj się w poezji!
To azyl w tym szarym świecie.
Poezja wszystko zrozumie,
Łzy otrze, duszę ukoić umie,
Nawet gorycz… zatopi w nieba błękicie.
Spokój sercu daje, czasem też nowe życie”!
Henryk Rymuza

Dnia 22 lutego 2017 r. w Bibliotece odbyło się Spotkanie z twórczością Henryka Rymuzy. Czytaj dalej ...


  „Wieczór przy świecach” - wieczór poezji miłosnej
alt

„Miłość jest jak piękny kwiat
Trzeba ją pielęgnować
Gdy zwiędnie, nie warta nic
Nie trzeba Jej żałować…”


Słowami wiersza nieżyjącej już Lucyny Maksimiak, Dyrektor Biblioteki Hanna Lecyk, rozpoczęła nastrojowy i kameralny „Wieczór przy świecach”. Czytaj dalej ...

Spotkanie z poezją IRENY FILIPCZUK

alt

19 listopada 2015 r. w Bibliotece gościliśmy poetkę i malarkę Panią Irenę Filipczuk. Autorka zbiorów wierszy i ilustratorka urodziła się w Tchórznicy. Od dzieciństwa była wielbicielką twórczości polskich poetów, jednak sama zaczęła pisać dopiero na emeryturze. Czytaj dalej ...


„Wieczór przy świecach” - spotkanie z DANUTĄ KALINOWSKĄ

alt

13 maja 2015r. w Bibliotece odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Wieczór przy świecach”. Gościem wieczoru była pani Danuta Kalinowska – nauczycielka, poetka, założycielka i kierownik artystyczny zespołu „Seniorynki” działającego przy Sokołowskim Ośrodku Kultury. Czytaj dalej ...


Promocja książki MARIANA PIETRZAKA

alt src=http://biblsokol.home.pl/j/images/stories/Spotkania/M_Pietrzak_11_12_14_450px.jpg

Pan Marian Pietrzak znany jest wszystkim mieszkańcom Sokołowa Podlaskiego i okolic. Zasłynął jako społecznik, regionalista oraz pasjonat historii. Na swojej posesji założył jedyne w najbliższej okolicy prywatne muzeum-skansen i prowadził je do końca 2013 roku.
Czytaj dalej ...


  Wieczór przy świecach - „Oto widzisz, znowu idzie jesień…”

jesien2014

Jesień to podobno smutna pora roku. Długie i chłodne wieczory, liście opadające z drzew, odlatujące ptaki - wszystko to sprawia, że większość z nas czuje się przygnębiona i zmęczona. 23 października 2014r. mogliśmy się przekonać, że jesień ma także drugą stronę – bajecznie kolorową, nostalgiczną i tajemniczą. Czytaj dalej ...


"Wieczór przy świecach" - spotkanie z LUCYNĄ WOŹNICĄ

alt

Członkowie Klubu Literackiego Erato 19 marca 2014 r. po raz kolejny spotkali się na „Wieczorze przy świecach”, zorganizowanym przez Bibliotekę. Tym razem tematem była twórczość Lucyny Woźnicy. Czytaj dalej ...


Wieczór poezji świątecznej

alt src=http://www.biblsokol.home.pl/j/images/stories/Spotkania/poezja_swiateczna.JPG

Zimowe miesiące nieodzownie kojarzą się z choinką, kolędami i spotkaniami w gronie rodziny i przyjaciół. W takiej właśnie atmosferze ciepła i serdeczności 23 stycznia odbył się w Bibliotece drugi już w tym roku „Wieczór przy świecach”. Czytaj dalej... 


„Wieczór przy świecach” – Spotkanie autorskie
RYSZARDA CHACIŃSKIEGO
i PIOTRA KRZEMIENIEWSKIEGO

alt

Dnia 26 listopada 2013 r. odbyło się spotkanie autorskie Ryszarda Chacińskiego i Piotra Krzemieniewskiego – poetów sokołowskich, członków Klubu Literackiego „Erato”.
Czytaj dalej ...


"Wieczór przy świecach" – spotkanie autorskie MAGDALENY FRĄCZEK

alt

22 października 2013 r. odbył się w Bibliotece wieczór autorski Magdaleny Frączek – poetki, członka Klubu Literackiego „Erato”, instruktora terapii zajęciowej. Magdalena Frączek – sokołowianka urodzona w Ciechanowie na co dzień pracuje w Caritasie w Warsztacie Terapii Zajęciowej. Czytaj dalej ...


"Wieczór przy świecach" - wieczór autorski WITOLDA ZEMBROWSKIEGO

alt

19 marca 2013 r. odbył się wieczór autorski  Witolda Zembrowskiego – poety, publicysty, członka Klubu Literackiego „Erato”. Autor urodził się w Dzierzbach. Ukończył Studia w Wyższej Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Od 1997 r. jest redaktorem kwartalnika regionalnego „Nasz Przewodnik”, w którym zamieszcza artykuły o treści społeczno-kulturalnej oraz własne utwory poetyckie. Czytaj dalej ...


"Wieczór przy świecach" - wieczór autorski MARIANA PIETRZAKA

alt

19.02.2013r. to kolejny „Wieczór przy świecach” wieczór autorski Mariana Pietrzaka - znanego sokołowskiego regionalisty i społecznika, członka Klubu Literackiego „Erato”.
Autor urodził się 29.08.1932 roku. Całe swoje życie poświęcił odkrywaniu zapomnianej historii Ziemi Sokołowskiej.
Czytaj dalej ...


Spotkanie autorskie ZYGMUNTA KUSIAKA

alt

17 grudnia 2012 r. w Bibliotece odbyło się spotkanie z Zygmuntem Kusiakiem – autorem tomiku wierszy pt. „Sokołów Podlaski. Wiersze z Nadbużańskiej Ziemi”.
Zygmunt Kusiak jest właścicielem Sklepu Wielobranżowego w Sokołowie Podlaskim, ale jego pasją jest poezja i malarstwo. Związany jest z Klubem Literackim ERATO działającym przy Bibliotece.
Czytaj dalej ...


"Wieczór przy świecach"z ADAMEM KOŃCA

alt

W dniu 10 lutego  odbył się "Wieczór przy świecach". Gościem kolejnego wieczoru był p. Adam Końca z zawodu  lekarz medycyny, chirurg, z pasji … poeta. W jednym z wywiadów powiedział, że pierwszy wiersz napisał w szkole podstawowe dla dziewczyny i tak zaczęła się jego twórczość poetycka. Czytaj dalej ...


"CICHA NOC" - Wieczór kolęd i poezji świątecznej

alt

W piątek 13.01.2012r. odbył się wieczór kolęd i poezji świątecznej pt.” Cicha noc”. „Wprawdzie minęły już święta Bożego Narodzenia, ale świąteczny nastrój jeszcze pozostaje z nami..” mówiła dyrektor Biblioteki witając gości. Przypomniała historię powstawania kolęd i kształtowania się tradycji obchodzenia świąt bożonarodzeniowych na przestrzeni wieków. Publiczność wysłuchała najpiękniejszych kolęd i piosenek świątecznych w wykonaniu Radka Świderskiego, który muzyką zainteresował się mając 14 lat, a gry na gitarze uczył się samodzielnie słuchając płyt. Wraz ze swoim zespołem Radek Blues Band zagrał wiele koncertów klubowych w całym kraju.Wieczór uświetniły także recytacje wierszy o tematyce świątecznej w wykonaniu młodzieży z grupy teatralnej „Wiraż”, działającej przy Miejskiej Bibliotece Publicznej.


Promocja debiutanckiego tomiku wierszy
HENRYKA RYMUZY "Krzyk w niebiosa”

alt

W dniu 02.12.2011 r. odbyło się uroczyste wznowienie działalności Klubu Literackiego „Erato”. Pierwsze spotkanie poświęcone było promocji debiutanckiego tomiku wierszy „Krzyk w niebiosa” p. Henryka Rymuzy –  emerytowanego nauczyciela, wieloletniego dyrektora szkoły w Rogowie i Wyrozębach, obecnie związanego z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Repkach i Towarzystwem Ziemi Repkowskiej.
Wiersze ze zbiorku recytowała młodzież z Zespołu Szkół w Sterdyni pod kierunkiem p. Marka Kołodziejskiego oraz jego przyjaciel, p. Michał Protasiewicz, radny Gminy Repki. Na zakończenie wieczoru, p. Jadwiga Kalinowska  powiedziała wiersz  napisany przez nią i dedykowany autorowi „Krzyku w niebiosa”.


PAWEŁ ZAKRZEWSKI – poetycko i muzycznie

alt

Dnia 10 grudnia 2009 r. odbył się wieczór autorski Pawła Zakrzewskiego, młodego poety i muzyka. Organizatorem spotkania, które miało miejsce w Piwnicy Kasztelańskiej, była Miejska Biblioteka Publiczna im. K. I. Gałczyńskiego w Sokołowie Podlaskim. Czytaj dalej ...


MAREK KOŁODZIEJSKI - twórca "ERATO"

alt

19 lutego 2009 r. odbyło się spotkanie autorskie Marka Kołodziejskiego. Organizatorem imprezy był Klub Literacki Erato i Miejska Biblioteka Publiczna. Publiczność zebrana w Piwnicy Kasztelańskiej mogła poznać nowe zdolności autora. Marek Kołodziejski znany jest w środowisku sokołowskim głównie jako artysta plastyk. Jest on absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Czytaj dalej ...

22.02.2017