Miejska Biblioteka Publiczna w Sokołowie Podlaskim
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Autor prezentacji - dr inż. Sebastian Różycki, adiunkt na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej - przedstawił niepublikowane do tej pory wyniki badań prowadzonych w latach 2015 – 2017 na obszarze Obozu Pracy w Treblince i w jego okolicach. Pierwsza część monografii wprowadza w tematykę badań poprzez przypomnienie historii powstania, funkcjonowania i likwidacji Obozu Pracy w Treblince. Kolejne strony to opis wyników przeprowadzonych kwerend archiwalnych, uwzględniających dokumenty opisowe, mapy topograficzne i zdjęcia lotnicze. Dalsza część monografii zawiera opis wykorzystania Technologii SIP w badaniach nad historią Obozu Pracy w Treblince. 
 
Monografia jest bogato ilustrowana archiwalnymi zdjęciami lotniczymi, mapami i wynikami analiz przestrzennych. Archiwalne mapy i unikatowe, pokazywane po raz pierwszy, zdjęcia lotnicze z okresu funkcjonowania obozu pozwoliły odtworzyć, miejsca poszczególnych budynków obozowych.  Nowoczesne techniki geodezyjne pozwoliły na lokalizację miejsc straceń więźniów. Kilka egzemplarzy monografii znajduje się w naszej Bibliotece. Zachęcamy do zapoznania się z jej bogato ilustrowaną treścią.  Powrót...